GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Mirhan Bey (“Firma”) ile Mirhan Bey Firmasının müşterisi olan kişi veya kurum (“Müşteri”) arasında yapılmıştır. Bu sözleşme, Müşteri’nin Mirhan Beyin e-ticaret sitesini kullanırken sağladığı kişisel bilgilerin gizliliği ile ilgili hususları düzenlemektedir.

1. KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANIMI

1.1. Firma, Müşteri’den topladığı kişisel bilgileri, sipariş işlemlerini gerçekleştirmek, müşteri hizmetlerini sağlamak, kampanya ve promosyon bilgilerini iletmek, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanabilir.

1.2. Müşteri, Firma tarafından toplanan kişisel bilgilerin, yasal düzenlemelere uygun olarak ve sadece bu sözleşme kapsamında belirtilen amaçlarla kullanılmasına izin verir.

2. KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

2.1. Firma, Müşteri’nin kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmaz, satmaz veya kiralamaz, ancak işbu sözleşmede açıkça belirtilen durumlar haricindeki istisnai durumlar söz konusu değildir.

2.2. Firma, Müşteri’den alınan kişisel bilgileri, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek veya Firma’nın haklarını korumak amacıyla ilgili kamu kurumları veya mahkemelere açıklayabilir.

3. GÜVENLİK

3.1. Firma, Müşteri’nin kişisel bilgilerini korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alır.

3.2. Ancak, internet üzerinden iletilen bilgilerin tam güvenliği garanti edilemez. Müşteri, kişisel bilgilerini paylaşırken bu riski anladığını kabul eder.

4. ÇEREZLER (COOKIES)

4.1. Firma, Müşteri’nin ziyaret ettiği web sitesinde çerezleri kullanabilir. Çerezler, Müşteri’nin siteyi tekrar ziyaret ettiğinde tarayıcı tarafından tanınmasına ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunulmasına olanak tanır.

5. DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER

5.1. Firma, bu Gizlilik Sözleşmesi’ni güncelleme hakkına sahiptir. Güncellenmiş sözleşme, Firma’nın web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2. Müşteri, güncellenmiş sözleşmeyi inceleyerek değişikliklere hakim olmalı ve devam eden kullanımıyla bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

Bu Gizlilik Sözleşmesi, taraflarca karşılıklı olarak okunup anlaşılarak elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Firma:
Mirhan Bey

Müşteri:
Müşteri Adı Soyadı

Tarih: Tarih